Cins Logo
بازگشت
از نازی‌آباد تا زندان قصر

از نازی‌آباد تا زندان قصر

کتاب از نازی آباد تا زندان قصر مشتمل بر خاطرات شفاهی دکتر محسن بهشتی سرشت از بدو تولد در محله نازی آباد تهران تا پیروزی انقلاب است که به همت دکتر یعقوب خزائی تدوین شده است

محسن بهشتی سرشت در سال 1335 در تهران و در محله قدیمی خانی‌آباد متولد شد. ایشان در اوان کودکی به همراه خانواده به محله نازی‌آباد منتقل شده و دوران تحصیل ابتدایی و متوسطه را در نازی‌آباد سپری کردند. وی در سال 54 از دبیرستان ادیب دیپلم خود را اخذ نموده و بلافاصله در مقطع کارشناسی تاریخ دانشگاه ملی پذیرفته شدند. ایشان پس از انقلاب در سال 65 کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه تربیت مدرس اخذ کرده و در سال 74 از همان دانشگاه با درجه دکتری فارغ التحصیل شدند. ایشان در زمینه خدمات مدیریتی از سال 66 تا 70 سرپرستی مجتمع آموزش عالی دهخدا (قزوین) را عهده دار بودند و همچنین در سال‌های 80 تا 83 ریاست دانشگاه بین المللی امام خمینی را برعهده داشتند. از دیگر فعالیت‌های ایشان مشارکت در اولین انتخابات شهر و روستا بود که به عنوان نماینده قزوین در شورای شهر برگزیده شدند. همین طور ایشان در سال 1380 با تاسیس شورای عالی استان‌ها به عنوان ریاست این شورا انتخاب گردید. همانطوری که در متن خاطرات مندرج است ایشان سه مرتبه توسط ساواک بازداشت و دو بار در کمیته مشترک و زندان قصر زندانی شدند. در اثر حاضر خاطرات ایشان از زمان کودکی تا ایام انقلاب 57 بازگو شده است.