Cins Logo
بازگشت
پدر بودن و فلسفه

پدر بودن و فلسفه

کتاب «پدر بودن و فلسفه» می‌کوشد تا به کمک مردان و زنانی از فرهنگ‌ها، تخصص‌ها و چشم‌اندازهای مختلف و با فراهم کردن ایده‌های بیشتری برای اندیشیدن، پاسخ پرسش‌ها را برای پدرهای امروز و آینده (و البته مادرها) میسر کند.

پدربودن و فلسفه
ویراستاران:لون اس.نیس و مایکل دابلیو. آستن
ترجمه: محمد شکری
نگارستان اندیشه – چاپ سوم

کتاب «پدر بودن و فلسفه، دائوی بابا بودن» تالیف جمعی از نویسندگان است که توسط لون اس. نیس و مایکل دابلیو. آستن  گردآوری شده است. این کتاب نخستین اثر از مجموعه «فلسفه برای هم» است که حالا به چاپ سوم رسیده است. این کتاب را محمد شکری از انگلیسی به فارسی برگردانده و انتشارات نگارستان اندیشه منتشر کرده است. استقبال مخاطبان از این اثر خواندنی موجب شد که ظرف یکسال این اثر به چاپ سوم برسد.
مترجم فارسی در پیشگفتار کتاب می‌نویسد: «کتابی که در دست دارید شامل تاملات فلسفی، جامعه شناختی و روانشناختی درباره وضعیت «پدر بودن» که بدون نیاز به هیچ پیش زمینه فلسفی‌ای مخاطب را به بازاندیشی درباره مفهوم و وضعیت پدر بودن و زیست و روابط ناشی از آن وا می‌دارد. ولی این کار اصلاً چه ضرورتی دارد؟ پاسخ این پرسش را باید در فهمی بیابیم که از هویت خودمان داریم. هویت انسانی اساساً هویتی روایی است. هویت شخصی ما یا دست کم درکی که خود ما از هویت شخصی‌مان داریم، عبارت است از روایتی که ازتاریخ  زندگی خود ساخته‌ایم. هویت جمعی ما، یا دست کم درکی که خود ما از هویت جمعی‌مان داریم، همان روایت مشترکی است که از تاریخ و پیشینه جمعی خود داریم. به این ترتیب، هرگونه داد و ستد درباره این هویت، هرگونه گفت‌وگو، بسط و نقد این روایات شخصی و جمعی، در ارتباط با دیگران، می‌تواند در باز اندیشی و بازسازی و هویت شخصی و جمعی ما نقش حیاتی داشته باشد. پدر بودن هم، به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از هویت شخصی ما، از این قاعده مستثنا نیست. هر اندازه که روایت‌های متنوع پدرانه خود را بیشتر به اشتراک بگذاریم، به غنای فرهنگ پدری و وضعیت پدر بودن بیشتر کمک کرده‌ایم. از این بابت، کتاب حاضر بیشتر محرکی است برای اندیشه‌ورزی و بازاندیشی در مورد مسائل بسیار ملموسی که کمتر مورد تامل ما پدرها واقع می‌شود، نه مرجعی برای پاسخ‌های نهایی.»