Cins Logo
بازگشت
مد و فلسفه

مد و فلسفه

سومین کتاب از مجموعه خواندنی و جذاب «فلسفه برای همه» با عنوان «مد و فلسفه» نگاهی متفاوت به مساله مد و پوشش دارد

کتاب مد و فلسفه: اندیشیدن با سبک سومین کتاب از مجموعه کتابهای فلسفه برای همه است. این اثر که همانند سایر آثار این مجموعه به قلم جمعی از فیلسوفان غربی نوشته شده، توسط جسیکا وولفندیل و جنت کنت گرداوری و به همت ریحانه صارمی و ویراستاری محمد شکری به فارسی ترجمه شده است.
گفته می‌شود که مسألة دنیای معاصر مسألة «شناسایی» است؛ خود را در قالب هویتی یافتن و آن هویت را به دیگران شناساندن. کلمات می‌توانستند اصلی‌ترین ناقلان پیام هویتی‌ به افراد باشند، امّا در همین دنیای معاصر هویت ابزاری آشکارتر برای خود برگزیده است: پوشاک. اکثر فرقه‌ها، دسته‌ها، جنبش‌های اجتماعی و حرکت‌های مذهبیْ نمادی قابل پوشش با خود حمل می‌کنند: لباس‌های آزاد هیپی‌های صلح‌طلب، لباس‌های شرقی سنت‌گرایان و جلیقه‌های زرد معترضان فرانسوی، همگی بار نمادین گرایش‌های‌شان را بردوش می‌کشند. پوشاک نمایندة افکار افراد نیز گشته‌اند؛ تی‌شرت‌های با طرح‌های گرافیکی و شعارهای مفهومی و پیکسل‌ها و آویزهایی که نماد و یا جمله‌ای بر روی آنان نقش بسته نشان می‌دهند که پوشاک نیز به سخن درآمده است. در دنیایی که محرک‌های بی‌شمار اجتماعی امکان تعاملات رودررو و فردی را روزبه‌روز کاهش می‌دهند، می‌توان انتظار داشت که تعاملات در سطح لباس‌ها رخ دهد.
در این‌جاست که پرداخت نظری و فلسفی به زندگی روزمره، و در مورد خاص این کتاب مد، حائز اهمیت می‌شود. شناخت اثراتی که رفتارهای روزمرة ما می‌توانند از خود به‌جا بگذارند و آگاهی از ابعاد آن‌ها ما را بیش از پیش مسئول عملکردهای هرروزه‌مان می‌کند. و در دورانی که اکثر افراد کارهای‌شان را به این دلیل که «دوست دارند» و «حالشان را خوب می‌کند» انجام می‌دهند، این نگرش عمیق‌تر به پیامدهای انتخاب‌های روزمره می‌تواند بار دیگر مسئولیت اجتماعی را به یاد ما بیاورد.