Cins Logo
بازگشت
تاریخ شگفت خاویار

تاریخ شگفت خاویار

تاریخ شگفت و آینده‌ی مبهم خاویار، خواستنی‌ترین خوراکی جهان نوشته اینگا سفرن‏‫ اثری پژوهشی با روایتی داستانی است که خواننده را با خود به یک قرن پیش می برد و نکات شگفت انگیزی درباره خاویار را بازگو می کند

خاویار
تاریخ شگفت و آینده‌ی مبهم خواستنی‌ترین خوراکی جهان
نویسنده: اینگا سفرن‏‫
مترجمان: شمامه محمدی‌فر، نرگس یوسفی
ا
ین اثر، نخستین کتابی است که جدا از جنبه‌های صرفاً زیستی و صنعتی خاویار، به مسائل تاریخی و اجتماعی خاویار نیز پرداخته است. نویسنده در پیش‌گفتار و دیباچه‌ی کتاب، تجربۀ خود را از خرید و خوردن خاویار قاچاق و برخوردش با دلالان و قاچاقچیان خاویار در روسیه روایت کرده و سپس نگاهی کوتاه به وضعیت خرید و استفاده‌ی خاویار در امریکا، شوروی سابق و جمهوری‌های استقلال یافته‌ی آن و نیز وضعیت نابسامان صیدگاه‌های اطراف دریای خزر می‌اندازد. فصل اول، به زیست‌شناسی ماهیان خاویاری، شیوه‌های قدیمی و جدید صید ماهیان و سپس تهیه و بسته‌بندی خاویار و برخی مطالب تاریخی مرتبط، و فصل دوم به تاریخچه و اهمیت خاویار و ماهیان خاویاری در برخی تمدن‌ها وکشورها و نیز واژه‌شناسی خاویار اختصاص یافته است. فصل سوم و چهارم شامل تاریخچه‌ی تهیه، بسته‌بندی و گسترش روزافزون مصرف خاویار به ترتیب در شوروی سابق و امریکا است. فصل پنجم به تعامل شوروی سابق با دیگر کشورها از جمله ایران در زمینه‌ی صنعت خاویار و نیز تأثیر تحولات صنعتی بر کاهش جمعیت ماهیان خاویاری دریای خزر، فصل ششم به کیفیت برتر خاویار ایران و تلاش‌های موفق ایران در حفظ ماهیان خاویاری در مقایسه با دیگر کشورهای حوزه‌ی دریای خزر، فصل هفتم به تاریخچه و وضعیت شرکت‌های مهم خاویار دنیا، فصل هشتم به تلاش‌های دانشمندان معاصر برای رفع چالش‌های خاویار و ماهیان خاویاری، فصل نهم به قاچاق چمدانی خاویار و فصل دهم به تلاش‌های دولت‌ها و مجامع علمی برای حفظ ماهیان خاویاری و موفقیت ایران در این زمینه اختصاص یافته است.

مشخصات نشر:
خاویار: تاریخ شگفت و آینده‌ی مبهم خواستنی‌ترین خوراکی جهان

نویسنده: اینگا سفرن‏‫
مترجمان: شمامه محمدی‌فر، نرگس یوسفی
تهران ـ نگارستان اندیشه
نوبت چاپ: نخست 1398
قطع: وزیری ـ 330 صفحه
قیمت 55000 تومان