Cins Logo
بازگشت
وقف و توسعه شهری

وقف و توسعه شهری

ربع رشیدی دارای پهناوری بسیار و ساختمانهای گوناگون همچون مسجد و مدرسه و بیمارستان و کتابخانه بوده‌ و همه اینها با مسئله وقف گره خورده است


وقف و توسعه شهری
تجربه ربع رشیدی
دکتر شهرام یوسفی‌فر
ربع رشیدی تجربه‌ای موفق در عرصه شهرسازی و معماری در دوره ایلخانان است که بازتابی از دانش و تجربیات معماری و شهرسازی ایرانی ـ اسلامی است. غور در سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که در تأسیس این مجموعه به‌کار رفته است، نشانه‌های بارز خرد و دوراندیشی خواجه رشیدالدین فضل‌الله را در زمینة برنامه‌ریزی و طراحی شهری نشان می‌دهد. مجموعه ربع رشیدی برخوردار از سازمان فضایی منسجم شهری و کالبدی بود که در تناسب با عملکردهای فرهنگی، مذهبی، آموزشی، اجتماعی و اقتصادی آن قرار داشت. مطالعه ساختار و الگوی طراحی‌شده در این مجتمع بازتاب‌دهنده شاخصه‌های توسعه پایدار شهری با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و آموزه‌های پایه‌ای جامعه در حوزه وقف و رشد علم و دانش است. برخی از محققان از الگوی مجتمع ربع رشیدی با عنوان آرمان‌شهر واقعی یادکرده و مطالعه در راهبردهای عملیاتی شهرسازی و سامان‌دهی فضایی آن را از خلال وقف‌نامه ربع رشیدی توصیه می‌کنند. فضای شهری ربع رشیدی به‌کلی از بین رفته و درنتیجه باید بر اساس اطلاعات تاریخی و از لابه‌لای متون موجود تصویر کلی آن را بازسازی کرد.
مشخصات نشر:
وقف و توسعه شهری
تجربه ربع رشیدی
دکتر شهرام یوسفی‌فر
تهران ـ نگارستان اندیشه
نوبت چاپ: 1397
قطع: رقعی ـ 180 صفحه
قیمت: 25000 تومان