Cins Logo
بازگشت
سفر شاه‌‌عباس به مشهد

سفر شاه‌‌عباس به مشهد

شاه‌‌عباس و سفر زیارتی او با پای پیاده به مشهد مقدس از جمله مباحثی که در روزگار صفوی و پس از آن همواره محل بحث و گفتگو بوده است کتاب حاضر که ترجمه مقاله ای مبسوط همراه با چند یادداشت از مترجمان است، به این موضوع تاریخی می پردازد

شاه عباس و سفر زیارتی او
به مشهد مقدس

نوشته‌ی چارلز ملویل
مترجمان: یزدان فرخی، قدرت‌الله رضایی

شاه عباس صفوی در سال 1010 قمری راه میان اصفهان تا مشهد را برای زیارت حرم امام رضا (ع) پیمود. این کار او در جایگاه فرمانروای ایران، بی‌مانند است. چه از روی نشان دادن ارادت نمایان او به اهل بیت (ع) و چه از روی دشواری و سترگی انجام آن، اقدام او در میان پادشاهان تاریخ اسلام همانندی ندارد. گذشته از اینها شاه عباس در مقام پادشاه «ایران زمین» از این کار در اندیشه چیزهای دیگری هم در سر داشت. این پژوهش افزون بر زمینه‌های تاریخی زیارت با پای پیاده در تاریخ ایران و اسلام و نیز بررسی انگیزه‌های حکمرانی شاه عباس از آن کار، با بهره‌گیری از دانش جغرافیای تاریخی به طرح نقشه راه او نیز پرداخته است. گذشته از محتوا و دستاورد پژوهشی این نوشته، شیوه انجام کار نویسنده نیز سزاوار تحسین است و می‌تواند الگوی پژوهش‌های دیگر گردد.
 
مشخصات نشر:
شاه عباس و سفر زیارتی او
به مشهد مقدس
نوشته‌ی چارلز ملویل
مترجمان: یزدان فرخی، قدرت‌الله رضایی
تهران ـ نگارستان اندیشه
نوبت چاپ: 1398
قطع: رقعی ـ 125 صفحه
قیمت: 20000 تومان