Cins Logo
بازگشت
یادنامه‌ی آدام میتسکیه‌ویچ

یادنامه‌ی آدام میتسکیه‌ویچ

در دویست و بیستمین سالروز تولد شاعر ملی لهستان آدام میتسکیه‌ویچ، مجموعه ای از گفتار و مقاله به اهتمام لهستان شناس ایرانی، علیرضا دولتشاهی توسط انتشارات نگارستان اندیشه منتشر شده است

یادنامه‌ی شاعر ملی لهستان
آدام میتسکیه‌ویچ
به یاد دویست و بیستمین سالروز تولد او
به‌اهتمامِ علیرضا دولتشاهی
امسال در گاهشماری میلادی، برابر است یا یکصدمین سالگرد زایش دیگر بار لهستان. لهستان در سال 1918، در پایان جنگ عالمگیر اول، پس از گذشت بیش از یک سده بار دیگر به عنوان واحد مستقل سیاسی بر نقشه جهان پدیدار شد.احیاء مجدد لهستان، یکی از اندیشه‌های محوری جنبش رومانتیسم لهستانی بود. جنبشی که بی‌شک در شکل دادن هویت لهستانی در دوران مدرن سهمی بسزا داشته است. جنبشی که آدام میتسکیه‌ویچ بی‌هیچ تردید یکی از برجسته‌ترین راهبران آن محسوب می‌شود. شاعری که نام‌آورترین نام در مجموعه سه (یا به روایتی چهار) شاعری است که در ادب لهستان شاعر ملی نامیده می‌شوند.امسال برابر است با دویست و بیست و یکمین سالگرد زایش او. تقارن این دورویداد خود دلیل فراهم آمدن دفتر حاضر است. 

مشخصات نشر:

یادنامه‌ی شاعر ملی لهستان آدام میتسکیه‌ویچ : به یاد دویست و بیستمین سالروز تولد او
به‌ اهتمام علیرضا دولتشاهی
تهران: نگارستان اندیشه
نوبت چاپ: نخست ـ 1398
100 صفحه ـ 20 هزار تومان