Cins Logo
بازگشت
شیخ ابراهیم یعقوب زاکزاکی

شیخ ابراهیم یعقوب زاکزاکی

دکتر امیربهرام عرب احمدی عضو هیات علمی دانشگاه تهران در این کتاب به زندگی شیخ ابراهیم یعقوب زاکزاکی و نقش بنیادین او در شکل‌گیری و گسترش تشیع در نیجریه پرداخته است.

رویکرد اصلی در این کتاب بر شخصیت شیخ زاکزاکی رهبر و بنیانگذار نهضت حرکت اسلامی شمال نیجریه متمرکز گشته و علاوه بر آن شاخصه‌های فرهنگی و اجتماعی جریان تشیع در این کشور نیز به‌طور مبسوط و بر اساس اطلاعات موجود بررسی شده است. هدف اصلی از انجام این پژوهش معرفی شیخ زاکزاکی به عموم مردم ایران بویژه محققان و شناسایی نهضت پویای تشیع در این کشور است و این امر از آنجا بیشتر اهمیت یافت که پس از درج اخبار مربوط به حمله ارتش نیجریه به منزل شیخ و نهادهای فرهنگی و اجتماعی شیعیان در شهر زاریا و گفتگو با برخی افراد نسبتاً مطلع در امور آفریقا مشخص گردید تقریباً تمام آنها فاقد اطلاعاتی ولو اندک درباره جریان پرتکاپوی تشیع به رهبری شیخ ابراهیم زاکزاکی در این کشور می‌باشند.

قیمت: 20000
چاپ: 1396
تعداد صفحات: 230