Cins Logo
بازگشت
پایان فارسی در شبه قاره هند

پایان فارسی در شبه قاره هند

کتاب پایان فارسی در شبه قاره هند؛ به قلم دکتر مهرداد رمضان نیا (مرزناک) دانش آموخنه دکترا در دانشگاه جواهرلعل نهرو، به استعمارطلبی زبانی، فرهنگ چاپ و دگرگونی های زبانی پرداخته است.

در این کتاب، آثار چاپ‌شده‌ی فارسی، در یک بازه زمانی تقریباً صد ساله‌ی تغییرات اجتماعی و سیاسیِ شبه‌قاره هند، بررسی شده است؛ دوره‌ای از انتقال و دگرگونی‌های مداوم که در تاریخ چاپ فارسی بازتاب می‌یابد. پرسش اصلی معطوف به این موضوع است که با ورود چاپ به شبه‌قاره‌ی هند، درحالی‌که زبان‌های بومی مانند اردو خودشان را با فناوری جدید چاپ منطبق می‌کردند، سرنوشت زبان فارسی چگونه رقم خورد. این موضوع ذیل مباحثِ گفتمان استعمارطلبی زبانی، فرهنگ چاپ فارسی، و تغییرات زبانی ناشی از چاپ به‌منزله‌ی ابزار اندیشه‌ی مدرن واکاوی می‌شود. دکتر مهرداد رمضان‌نیا (مرزناک) نویسنده‌ی کتاب، خود دانش‌آموخته‌ی دکتری در دهلی است و در نگارش اثر حاضر نه تنها به منابع مهمی در هند دسترسی داشته بلکه شرایط فرهنگی ـ اجتماعی حاکم بر جامعه هند را نیز از نزدیک درک کرده است.
قیمت: 16000 تومان
چاپ : 1396
تعداد صفحات : 179