Cins Logo
بازگشت
مسکن و توسعه اقتصادی

مسکن و توسعه اقتصادی

کتاب مسکن و توسعه اقتصادی با مقدمه بان کی مون دبیرکل وقت سازمان ملل متحدد و با هدف بررسی تجربه های جهانی در حل معضل مسکن تألیف و منتشر شده است

مؤلف کتاب مسکن و توسعه اقتصادی به سبب تجربه اجرایی و دانشگاهی، با نگاهی پژوهشی به سراغ تجربه های جهانی رفته است. این اثر با مقدمه بان کی مون دبیرکل وقت سازمان ملل متحدد و با هدف بررسی تجربه های جهانی در حل معضل مسکن تألیف و منتشر شده است
امروزه، برای نخستین بار در تاریخ بشر، بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها و شهرک‌ها زندگی می‌کنند. در این عصر نوین شهرنشینی، ارائه و تامین سرپناه مناسب برای جمعیت شهری درحال رشد، یکی از بزرگترین چالش‌های اجتماعی پیش روی بشریت به شمار می‌آید. امروزه، از هر سه ساکن مناطق شهری یک نفر (در کل یک میلیارد نفر) در مناطق زاغه نشین زندگی می‌کنند. چالش‌های اجتماعی تامین مسکن به خوبی از سوی اجتماع جهانی قابل درک است. با این حال، به نقش محوری مسکن در توسعه اقتصاد ملی توجه ناکافی شده است (به خصوص مسکن در مناطق شهری). علاوه بر این، در حالی که، ارتباط میان مسکن و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته به خوبی درک شده، با این حال در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار، شناخت اندکی از این ارتباط وجود دارد. این کتاب با تکیه بر مطالعات موردی مفصل و نمونه‌هایی از بهترین تجربه‌های جهانی، به وضوح روشن کرده که هر دو جنبه عرضه و مصرف مسکن، تعامل نزدیکی با رشد اقتصادی، به ویژه از طریق تاثیر آن بر اشتغال، ایجاد درآمد، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز داشته است.
این اثر با همکاری انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری، در 330 صفحه در قطع وزیری و به قیمت 30 هزار تومان به بازار عرضه شده است