Cins Logo
بازگشت
سفرنامه بابوشکین

سفرنامه بابوشکین

این اثر درواقع گزارش هیئت سیاسی یفیم آدریانوویچ بابوشکین در ایران است که به عنوان اولین هیئت سیاسی پس از انقلاب اکتبر به ایران اعزام شده و مأموریت آن در خطه خراسان بوده است

سفرنامه بابوشکین درواقع گزارش هیئت سیاسی یفیم آدریانوویچ بابوشکین در ایران است که به عنوان اولین هیئت سیاسی پس از انقلاب اکتبر به ایران اعزام شده و مأموریت آن در خطه خراسان بوده است این کتاب توسط دکتر محمد نایب پور دانش آموخته زبان روسی و دکترای تاریخ از زبان روسی به فارسی برگردان و توسط انتشارات نگارستان اندیشه منتشر شده است
در سال 1918م جمهوری ترکستان هیأتی سیاسی ـ تجاری را به ریاست یفیم آدریانوویچ بابوشکین رهسپار ایران کرد. در یادداشت‌های رسمی‌دولت شوروی که برای بریتانیای کبیر ارسال شده اسامی ‌رییس و اعضای این هیأت اعزامی‌آمده، ولی تاریخ و سرگذشت این هیأت تاکنون مورد بررسی جدی قرار نگرفته و ناشناخته مانده است. این اثر به اولین هیأت سیاسی و دیپلماتیک روسیه شوروی اختصاص دارد که در گیر و دار جنگ‌های میهنی از ترکستان شوروی به ایران اعزام شد. ی.آ.بابوشکین انقلابی کهنه‌کار ریاست این گروه را برعهده داشت.  ارزشمندترین اطلاعات برای تشریح و تبیین مناسبات این دولت جوانِ سوسیالیستی در مجموعه‌ی چند جلدی «اسناد مناسبات خارجی روسیه شوروی» وجود دارد که توسط وزارت امور خارجه به رشته‌ی تحریر درآمد. اطلاعات ارزشمندی که در این کتاب گرد‌آمده از منابع پراکنده و گوناگونی اخذ شده است: منابع بایگانی دولتی ازبکستان شوروی (سابق) که توسط مدیریت بایگانی در اختیار مؤسسه شرق شناسی فرهنگستان علوم شوروی (سابق) قرار گرفته؛ پژوهش‌های ارزشمند میتروخین که مدت 5 سال در بایگانی ملی کشور هند کار کرده و مدارکی را در این باره جمع‌آوری کرده و در اختیار نویسنده قرار داده است؛ این اطلاعات، عمدتا گزارش‌های محرمانه کارگزاران انگلیس در هند را شامل می‌شود. همچنین از تعدادی منابع انگلیسی و کتاب‌هایی که درباره این مأموریت سخن گفته‌اند نیز استفاده شده است.
سفرنامه بابوشکین در 210 صفحه در قطع رقعی و به قیمت 18 هزار تومان منتشر شده است