Cins Logo
بازگشت
درآمدی بر تاریخ اسلام در فرارود

درآمدی بر تاریخ اسلام در فرارود

درآمدی بر تاریخ اسلام در فرارود از آغاز تا برآمدن ترکان تألیف دکتر حسن شجاعی‌مهرپژوهشی نسبتا جامع درباره این بخش از سرزمین های اسلامی است که تا پیش از ورود ترکان به منطقه سرگذشت پر فراز و فرودی داشته است

در این اثر پژوهشی نگارنده تلاش کرده تا نشان دهد روند تحولات تاریخی فرارود در آستانه ورود اسلام و سده‌های نخستین اسلامی با ایران مرکزی و غربی متفاوت بوده و شکل‌گیری فرارود اسلامی در شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ویژه این منطقه رخ داده است. بر این اساس فرایند تاریخی تغییر دین و شکل‌گیری فرارود اسلامی و شکوفایی فرهنگ و تمدن درخشان ایرانی ـ اسلامی در این بستر تاریخی استعداد ظهور یافته و در همان سده‌های نخستین دوره اسلامی به اوج عظمت خود رسیده است. این روند تاریخی در ایران مرکزی و غربی با شکل متفاوتی از شمال شرق ایران رخ داده است. بنابر این نتایج تاریخی این تحولات در سده‌های نخستین اسلامی در شرق و غرب ایران متفاوت است.
قیمت: 18000 تومان
شابک: 
978-600-8273-14-1