Cins Logo
بازگشت
برنامه‌ریزی اجتماع مطلوب

برنامه‌ریزی اجتماع مطلوب

کتاب برنامه‌ریزی اجتماع مطلوب با عنوان فرعی: نوشهرگرایی در نظریه و عمل نوشته جیل گرنت با ترجمه دکتر ابوالفضل مشکینی استاد دانشگاه تربیت مدرس و رضا شعبان‌زاده نمینی و کاظم برهانی با مشارکت انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری منتشر شده است

جیل گرنت نویسنده و پژوهشگر این اثر، کتاب خود را برای نخستین‌بار در سال 2006 عرضه کرده و دیدگاه‌اش در خصوص برنامه‌ریزی شهری را بیان کرده است. وی که در مقدمه کتاب، خودش را «یک معلم دانشگاه و یک برنامه‌ریزِ سیاست‌گذار» معرفی کرده، از قواعدی الهام بخش برای پیوند ارزش‌ها و تاریخ در «نوشهرگرایی» دفاع کرده و برنامه‌ریزی شهریِ «نئو سنت‌گرا» را به عنوان روشی امید بخش برای آشتی با برخی از چالش‌ها در شهر معاصر و نسخه‌ای برای پایان دادن آشفتگی مستقر در فضای عمومی شهر طرح می‌کند. این کتاب در سه بخش کلی سازماندهی شده است. بخش اول در ارتباط با ظهور رویکرد نوشهرگرایی است؛ مجموعه‌ای از پیش زمینه‌ی تاریخی و نظری که منجر به شکل گیری جنبش گردید. بخش دوم به بررسی نوشهرگرایی در عمل و به تشریح گزارشی از تجربه‌ی رویکردهای شهری جدید در کشورهای مختلف پرداخته است. بخش سوم، چشم‌اندازی برای شهرهای جدید و رویکرد‌های شهری جدید در آینده ارائه می‌کند.
عنوان اصلی کتاب:
PLANNING THE GOOD COMMUNITY
NEW URBANISM IN THEORY AND PRACTICE
By: JILL GRANT
تعداد صفحه: 376
شابک: 978-600-8273-18-9
قیمت: 28000 تومان