Cins Logo
بازگشت
راهنمای تجارت با قزاقستان‏‫

راهنمای تجارت با قزاقستان‏‫

در این کتاب سعی شده تا اطلاعات اجمالی از وضعیت عمومی، اقتصادی و تجاری قزاقستان و میزان مبادلات تجاری بین دو کشور در اختیار فعالان تجاری قرار گیرد

شرایط سیاسی ـ اقتصادی ایران در پسابرجام فرصت‌های دوسویه‌ای را برای ایران و طرف‌های اقتصادی‌اش ایجاد کرده و تمایل فراوانی در فعالان اقتصادی برای گسترش تجارت و بازرگانی پدید آورده است. لیکن عدم آگاهی و شناخت از بازارهای هدف معضلی است که از دیرباز پیش‌ِ پای شرکت­ها، تجار و بازرگانان کشورمان بوده است. در این کتاب سعی شده تا اطلاعات اجمالی از وضعیت عمومی، اقتصادی و تجاری قزاقستان، میزان مبادلات تجاری بین دو کشور، ویزا، سازمان‌های تجاری، وضعیت اقتصادی و بخش­های مهم این کشور، محصولات مورد تبادل، اطلاعات عمومی ثبت شرکت، قوانین و مقررات مالیاتی و برخی دیگر از اطلاعات و آدرس­های مرتبط با دستگاه­ها و سازمان‌های ذیربط در اختیار فعالان تجاری قرار گیرد تا  بتواند حداقل بخشی از سئوالات مرسوم و متداول آنان را در بدو ورود به این کشور پاسخگو باشد.