Cins Logo

درباره ما

انتشار کتاب، در روزگاری که همه چیز رنگ و بوی مجازی به خود گرفته، به‌سان قماری است که از ابتدا نتیجه‌اش هویداست. ناشرانِ قدیمی و باسابقه، کم و بیش آلوده‌ی این قمار هستند و با همه دشواری‌ها همچنان به آن تن می‌دهند. در مقابل، تازه‌واردان که با دنیایی از آرمان و آرزو پا به این عرصه نهاده‌اند در مدتی کوتاه زیر فشارهای متعددِ فعالیت‌های فرهنگی، قافیه را باخته و برای همیشه از این قمار خارج می‌شوند. در این میان، معدود ناشران و مؤسساتِ خصوصی که همچنان راه پر فراز و نشیب نشر را می‌پیمایند به پشت‌گرمی سرمایه‌ی اجتماعی و همراهی دوستدارانِ کم‌شمار کتاب زنده‌اند. انتشارات مؤسسه نگارستان اندیشه، به سبب تجربه ده‌ساله‌ی مدیرانش در بخش‌های خصوصی، سرمایه‌ی اجتماعی خوبی را فراهم آورده و آن را با هزار امید در این مسیر به اشتراک نهاده است.
انتشارات «نگارستان اندیشه»، پیش از تأسیس مؤسسه فرهنگی نگارستان اندیشه مینو، و با اخذ مجوزی مستقل (به شماره 10836 مورخ 91/12/05 به مدیرمسئولی و صاحب امتیازی صادق حیدری نیا) از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خود را شروع کرد لیکن انتشار آثار تخصصی در گروه‌های مختلف را از اواخر سال 1393 آغاز کرد. این انتشارات با طراحی پنج کارگروه اصلی، برای انتشار آثار تألیفی، پژوهشی و ترجمه، به حدّ توان و امکانات خود سرمایه‌گذاری مطلوبی را انجام داد که حاصل آن انتشار بیش از بیست اثر در نخستین سال فعالیتش بود. تثبیت نام و کارهای انتشارات، به این روند شتاب داد به نحوی که پیش‌بینی می‌شود در دومین سال فعالیت، بیش از چهل عنوان کتاب منتشر سازد. این فعالیت‌ها بیش از هر چیز مرهون همراهی پیشکسوتان و استادانی است که تیم نسبتاً جوان مؤسسه را در پیمودن مسیر ناهموار فعالیت‌های فرهنگی امیدوار و دلگرم می‌سازند.  در حال حاضر انتشارات نگارستان اندیشه دارای پنج کارگروه با عناوین: مطالعات تاریخی و ایران‌شناسی؛ روانشناسی و مدیریت؛ مطالعات فرهنگی و ادبی؛ مطالعات شهری؛ دانش و نرم‌افزار است. در واقع واحد انتشارات، مکمل سایر فعالیت‌های مؤسسه بوده و با مشاوره و راهنمایی ده‌ها تن از استادان و پژوهشگران به انتخاب و انتشار آثار مبادرت می‌ورزد. از آنجایی که تمام این کامیابی‌ها برخاسته از سرمایه‌ی اجتماعی مجموعه است، لذا هدف اصلی مؤسسه (در همه‌ی واحدها) استفاده از همراهی و همکاریِ حداکثریِ شخصیت‌ها و مجموعه‌های فرهنگی و افزودن سرمایه‌ی اجتماعی خود است تا این مسیر را همگام با دیگر نیک‌اندیشان میهن با دلگرمی بیشتری بپیماید.